Naudojimo sąlygos

SVETAINĖS SĄLYGOS

Šiame puslapyje pateikiamos mūsų svetainės www.orbitvu.lt (toliau – „Svetainė“) visų svetainės lankytojų (toliau – „Vartotojai“) naudojimo sąlygos (toliau – „Naudojimo sąlygos“). Prieš naudodamiesi svetaine, atidžiai jas perskaitykite , nes jose yra svarbios informacijos apie jūsų teises ir pareigas. Jūsų naudojimasis svetaine reiškia, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jei su sąlygomis nesutinkate, svetaine galite nesinaudoti.

INFORMACIJA APIE MUS

www.orbitvu.lt  svetainė priklauso  „UAB 7 natos” įmonei, kuri yra oficialus Orbitvu Sp. z o.o. (toliau “Orbitvu”) atstovas Baltijos šalyse. Orbitvu yra Lenkijoje registruota įmonė ir šių įrenginių ir produktų gamintoja, jos įgaliotas atstovas „UAB 7 natos”, įmonės kodas 304830886, registruota Lietuvoje,  veiklos vieta Raitininkų g. 2, Vilnius.

TINKLAPIO PRIEIGA

Prieiga prie svetainės leidžiama laikinai, o „Orbitvu“ pasilieka teisę keisti ar panaikinti svetainę be išankstinio įspėjimo Vartotojams. „Orbitvu“ neatsako jei dėl kokių nors priežasčių Svetainė nėra pasiekiama bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu. Jei Vartotojas nori apsisaugoti nuo svetainės turinio praradimo, jis turėtų pats pasidaryti jo kopiją.
Jei Vartotojas pasirenka ar gauna vartotojo identifikavimo kodą, slaptažodį ar bet kokią kitą informaciją,  tai turėtų būti laikoma konfidencialia informacija ir negali būti atskleista trečiosioms šalims. „Orbitvu“ turi teisę bet kuriuo metu išjungti vartotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, neatsižvelgiant į tai, ar jį pasirinko pats Vartotojas, ar jį paskyrė „Orbitvu“, jei, Orbitvu nuomone, Vartotojas pažeidė bet kurias iš naudojimo sąlygų nuostatų. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų priemonių prieigą prie Svetainės. Vartotojas taip pat užtikrina, kad visi asmenys, patekę į svetainę per jo interneto ryšį, žinotų apie naudojimo sąlygas ir sutiktų jų laikytis.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Jūs pripažįstate, kad „Orbitvu“ yra visų intelektinės nuosavybės teisių į svetainę ir joje paskelbtos medžiagos savininkas. Svetainės turinys yra saugomas vietinių ir tartautinių autorių teisių, prekių ženklų teisių, dizaino teisių.  Jūs turite teisę atsispausdinti vieną egzempliorių ir atsisiųsti bet kurio (-ių) puslapio (-ų) išrašą iš svetainės savo asmeniam naudojimui ir informuoti kitus apie svetainėje paskelbtą medžiagą.
Be išankstinio raštiško „Orbitvu“ sutikimo negalima naudotis svetainės medžiaga komerciniais tikslais. Jei jūs atspausdinote, nukopijavote ar atsisiuntėte bet kokį Svetainės turinį, pažeisdami Naudojimo sąlygas, jūsų teisė naudotis svetaine bus nedelsiant sustabdyta, o „Orbitvu“ papildomai nuspręs, ar būsite įpareigotas grąžinti ar sunaikinti visas turimas kopijas.

Naudojant svetainės medžiagą tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su naudojimo sąlygomis, gali jums užtraukti  civilinę (kompensaciją) ir (arba) baudžiamąją atsakomybę už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą.

INFORMACINIS TINKLALAPIO TURINYS

Svetainės turinys yra skirtas tik bendrai informacijai apie „Orbitvu“ ir jos produktus ir nėra skirtas tiesiogiai užmegzti, pakeisti ar nutraukti bet kokius teisinius santykius. Kaip apibrėžta Lietuvos civiliniame kodekse tai nėra privaloma turinys.

Vartotojai, norintys naudoti svetainę kitais tikslais bei gauti bendros informacijos apie mūsų įmonę ir produktus, turėtų kreiptis į „Orbitvu“ nurodytais kontaktais , įskaitant  svetainėje esančiomis užklausų formomis.

Dėl bendro Svetainėje esančios informacijos pobūdžio ir greito mūsų siūlomų produktų tobulinimo, mes negarantuojame, kad čia pateikta informacija visada yra naujausia, išsami, tiksli ar tinkama. Dėl šios priežasties „Orbitvu“ neatsako už jokią žalą, patirtą Vartotojams, susijusiems su informacijos naudojimu iš Svetainės, jei „Orbitvu“ tokios informacijos tiesiogiai nepatvirtino Vartotojui (el.paštu ar per svetainę).

TURINIO ĮKĖLIMAS Į SVETAINĘ

Bet koks jūsų į svetainę įkeltas turinys (jei tokia galimybė yra svetainėje) bus laikoma teisėtai jums priklausančia, nekonfidencialia ir nepatentuota informacija. „Orbitvu“ turi teisę naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti ją bet kokiems tikslams. Vartotojas suteikia galimybę savo noru ja naudotis, o „Orbitvu“ neprivalo mokėti jokio atlygio Vartotojui ar trečiosioms šalims, susijusiems su turinio naudojimu. „Orbitvu“ neprivalo patikrinti ir prižiūrėti tokio turinio. „Orbitvu“ neatsako trečiosioms šalims dėl turinio (įskaitant jo tikslumą ar išsamumą), kurį į svetainę įkėlėte jūs ar kiti svetainės vartotojai. Tuo atveju, jei bet kokia Vartotojo svetainėje paskelbta medžiaga pažeidžia bet kurios trečiosios šalies intelektinę nuosavybę ar privatumą, „Orbitvu“ turi teisę atskleisti Vartotojo tapatybę tokiai trečiajai šaliai. Vartotojas įsipareigoja atlyginti „Orbitvu“ bet kokius trečiųjų šalių reikalavimus, susijusius su „Orbitvu“ naudotojo į svetainę įkelto turinio naudojimu, ir visiškai padengti visas „Orbitvu“ patirtas atlygio, kompensacijos ar žalos atlyginimo išlaidas, priteistas ar sutartas, taip pat pašalinti pažeidimo padarinius ir tenkinti kitus teisėtus „Orbitvu“ reikalavimus ir padengti atsiradusias išlaidas, įskaitant su tuo susijusių teisinių paslaugų išlaidas, pagal šiuo atžvilgiu visuotinai taikomus įstatymus.

„Orbitvu“ turi teisę ištrinti bet kokią medžiagą ar įrašą, kurį Vartotojas paskelbė svetainėje, jei, „Orbitvu“ nuomone, jis neatitinka Naudojimo sąlygų, taikomų įstatymų, gerų manierų ar „Orbitvu“ vidaus taisyklių.